Siterer Artikkel Uten Forfatter Apa | 31755211.com
Playstation X Nike | Ipl Siste Nytt På Tamil | Telefon Men Sett | Reker Og Englehårpasta Med Fløtesaus | Charlotte Tilbury Mature Skin | Drikker Med En Dårlig Lever | Feroz Shah Kotla Pitch Detaljer | Verdensmesterskapet I Sri Lanka | Fire Internasjonale Forretningsstrategier

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTNU.

APA-stilen er en referansestil som bruker forfatter og dato i parentesene i teksten. Referanselisten ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn og skal inneholde opplysninger om hvem som har forfattet dokumentet, når det ble publisert, hva det heter og hvor det kommer fra who, when, what, where. APA-stilen bruker forfatterens navn og publiseringsdato. Hvis du har flere sitater fra samme forfatter, finnes det en kjent feil i Word 2010 som fører til at sitatgeneratoren ved en feiltakelse oppgir publikasjonstittelen. Hvis dette skjer, kan du se delen 'APA 5, løsnings stil for sitat nedenfor. Legge til et sitat når du siterer en kilde. Artikkel i elektronisk leksikon uten forfatter Velkjente, mye brukte leksika, ordbøker og andre oppslagsverk er ofte bare referert til i notene. Henvis til oppslagsordet, markert med s.v.. Alfabetisk etter forfatter tittel hvis det ikke er forfatter. Ved flere kilder av samme forfatter, skal de eldste komme først. Hvis kilden har institusjon, forening o.l. som forfatter eller bare tittel, skal du ignorere artikler som en, det, den, a, an, the når du setter rekkefølgen. Eksempel på rekkefølge: Bull, A. 2003. APA 6th - referansestil APA 6th er en mye anvendt stil for litteraturlister. Stilen er i utgangspunktet engelskspråklig, men her finner du veiledning på hvordan du siterer korrekt i norskspråklige oppgaver. Vær obs på at det finnes ulike tolkninger og tilpasninger av reglene på norsk.Være er.

Skal skrives som del av den løpende tekst i doble anførselstegn, med referansen i parentes: "Når vi siterer en tekst og ikke bare refererer, må vi i henhold til APA-systemet alltid angi hvilken side sitatet står på" Erikson, 2010, s. 76. Over 40 ord Settes opp som et eget avsnitt uten anførselstegn. Avsnittet skal ha bredere venstremarg. Artikler i elektronisk tidsskrift – uten DOI. Bok uten forfattere og redaktør. APA-stilen baserer seg på «forfatter-årstall-metoden», gjerne omtalt som Harvard-systemet. Standardformen for henvisninger er forfatternavn, årstall. Om du har brukt forfatterens navn i. Neste gang brukes en kortversjon med forfatter og tittel. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatterens etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder bok/artikkel osv. I boken Skrive for å lære har forfatterne Olga Dysthe,. Du har sikkert sett slike tekster mange ganger uten å tenke på det. Dette er bare stikord, den fullstendige henvisningen til bok eller artikkel kommer alltid bakerst i teksten din. Henvisninger lager du ved å beruke en av følgende notasjoner. Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article". Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of article skriv Online, DOI eller URL. Feltet Date brukes for utgivelsesdato eller utgivelsesmåned. For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Kildebruk Du må referere til kildene du bruker. Normalt er det snakk om fagbøker og tidsskriftartikler, men også når du benytter deg av kilder som aviser, nettsider, fjernsynsprogram, forelesninger, offentlige dokumenter, brosjyrer, tidligere masteroppgaver osv. skal du oppgi kilden. Dette innebærer at det ikke er lov å skrive av fra bøker, artikler etc. eller bruke “klipp og lim” fra Internett uten at du oppgir hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. refererer til kilden. Veiledende retningslinjer for behandling av fusk ved NTNU. Eksempler på plagieringUtgi som din egen oppgave det en annen person har skrevet. Denne artikkelen ble først publisert i 2014. Artikkelen inneholder hovedoversikten over hvordan du fører referanser i teksten og i litteraturlisten innen stilene APA, Chicago, Vancouver og Harvard. Den tar deg samtidig videre til andre nettsider som tar for seg særtilfeller du kan støte borti. Slik citerer du et nettsted i APA-format Slik citerer du et generelt nettsted i APA-format. Selv om det ikke er noen strenge retningslinjer, er følgende struktur vanligvis brukt til å sitere et nettsted. Forfatter. Publiseringsdato. Artikkel tittel. Hentet fra URL. Når du skriver navnet på forfatteren.

APA 6th - Nord universitet.

Alle artiklene med Store norske leksikon 2005 - 2007 som forfatter er hentet fra den siste utgaven av leksikonet på papir. Artiklene er uten signatur fordi vi mangler navnet på forfatteren. Det kan bety flere ting: Artikkelen er skrevet av en fagperson, men var under 50 linjer lang. Da stod artikkelen uten signatur i papirleksikonet. Det er tilfellet med storparten av artiklene uten signatur. Søk opp forfatteren i ORIA eller bibliotekenes databaser. I databasene ISI Web of Science, Scopus eller Google Scholar kan du se hvem som har sitert publikasjonene og antall ganger de er sitert. En god forfatter er vanligvis mye sitert. Søk opp forfatteren på nettet, sjekk flere nettsider. En god nettside gir deg informasjon om forfatteren. Avklar med din veileder eller faglærer. Når du har valgt en standard, er det viktig at du følger denne konsekvent. Under finner du de tre vanligste dokumenttypene: bok med en eller flere forfattere, artikkel i tidsskrift og nettside. En bok med en forfatter kan for eksempel føres opp etter følgende mal APA 6th. • Nettsider med forfatter refereres til med forfatternavn og årstall. • Nettsider uten forfatter hvor artikkelen en del av et større nettsted oppgis navnet til nettstedet/organisasjonen som forfatter.har i løpet av 2007 fått et tilbud NAV, 2007. • Ved referanse til.

Dette er ikke en offisiell retningslinje for Wikipedia, men et forslag. Se Wikipedia:Bruk av kilder2 for et annet forslag. Bruk av kilder er en anbefaling om hvordan kilder bør brukes på Wikipedia. Det er ikke en retningslinje, da det ikke har vært mulig å oppnå enighet om hvordan og hvorfor kilder brukes. Hvis en forfatter har publisert flere arbeider samme år, skilles de med at man tilføyer a, b, c, osv. til referansene i litteraturlisten og henviser i teksten slik: Syse, 2003a Flere forfattere Ved to forfattere skal du nevne begge hver gang du siterer: Holter & Kalleberg, 1994.

Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra. Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote. Typiske eksempler er debattanter som siterer hverandres synspunkter for å imøtegå disse, og gjengivelse av utdrag av filmer i forbindelse med anmeldelser. Under «fair use» er det antatt at man kan gjengi bilder i lav oppløsning uten å krenke opphavsmannens rettigheter. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Denne siden er en guide som inneholder noen anbefalinger når det gjelder bruk av kilder. Wikipedia-artikler bør om mulig spesifisere kildene som er brukt i en artikkel. Det er viktig at disse klart identifiseres for leserne, så stoffet i Wikipedia kan verifiseres.

Hvis du har flere referanser av samme forfatter, må navnet registreres helt likt i hver referanse. Organisasjoner som forfatter: Legges inn i Author-feltet. EndNote tolker alt som legges inn i dette feltet som person-navn, og registrerer det i invertert form Etternavn, Fornavn hvis dette ikke allerede er gjort. Det er ikke entydige regler for hvordan man siterer og registrerer offentlige publikasjoner. Ulike fagområder har sine sedvaner og de bibliografiske stilene de store som APA og Chicago kan ha egne regler. Her følger eksempler på en måte å løse dette. Helt til slutt i teksten skal du sette inn en kildeliste der alle opplysninger om forfatter, årstall, tittel, link og ev. dato lastet ned er med. Denne listen skal føres opp alfabetisk etter forfatterens etternavn. Hvis teksten ikke har en kjent forfatter, skal du skrive navn på institusjonen i stedet, for eksempel: Wikipedia.

Dr Browns Deluxe Flaskebørste
To My One And Only Love Quotes
Septic Tank Main Line Tilstoppet
1971 Lader Super Bee Til Salgs
Tysk Hyrde Treskjæring
Ondartet Neoplasma Av Rektosigmoid Junction
Theraflu Expressmax Alvorlig Forkjølelse Og Influensa
E36 Baur Til Salgs
Venstre Side Av Ansiktet
The Bloom Room Bears
Rart Utseende Ekorn
Eksempler På Guds Vrede I Det Nye Testamentet
Old English Corduroy Varsity Jacket
Middlesex Funksjonshemming Cricket
Typhoid Fever Food I Kannada
Pecan Fudge-oppskrift Kondensert Melk
2nd One Day Ind Vs New Zealand
Warren Earl Burger
Target Swimwear Toddler Girl
Enkeltferie I Solen
Brystforstørrelse Etter Brystreduksjon
Ulike Strekk På Baksiden
Star Stable Official Shop
Dewalt Kompakt Sirkelsag
Palle Veggie Patch
Step Ups Hjemme
Flame Stencil Michaels
Rask Pot Kyllingoppskrifter
2019 Holi Date March
Nike Utility Air Force 1 Black
Det Nye Lokale Spisestedet
Torrage Topp Torrent
2019 Sweet Sixteen Locations
Ulike Typer Depo-skudd
Nike Air Force 1 07 Lv8 University Red
Hvordan Er Avstand Og Forskyvning Lik
Selg Brukte Herreklær Online
Nye Online Telugu Filmer 2017
Dypp Naturlig Hår
Herres Casual Middagsklær
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17